ANAEROBINEN TEHO

ANAEROBINEN TEHO

Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) ilmoitetaan yleensä tilavuutena minuutissa (L/min). Kehon paino vaikuttaa maksimaaliseen hapenottokykyyn siten, että suurikokoisilla ihmisillä suuremman lihasmassan ja hapentarpeen vuoksi maksimaalinen hapenottokyky on suurempi kuin pienikokoisilla. Sen vuoksi käytännössä urheilulajeissa, joissa kannatellaan kehon painoa, maksimaalinen hapenottokyky ilmoitetaan myös suhteutettuna kehon painoon (ml/kg/min). Tosin kehoon painoon suhteutettu maksimaalinen hapenottokyky ei anna vertailukelpoisia arvoja erityisesti kaikkien keveimpien ja painavimpien ihmisten vertailussa. Absoluuttisen VO2max merkitys on suuri erityisesti sellaisissa lajeissa, joissa väline kannattaa suurimman osan kehon painosta kuten pyöräily ja soutu. Kehon painoon suhteutettu arvo on puolestaan käyttökelpoinen esim. juoksussa, jossa kehon painoa joudutaan liikuttamaan ilman välinettä.

wingate 30 s testi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Epäsuora testi

Ilman hengityskaasumittausta
50
00
  • Maksimaalinen hapenottokyky

SUORA TESTI

LAKTAATTIMITTAUKSELLA
140
00
  • Maksimaalinen hapenottokyky
  • Laktaattikynnykset
  • Ventilaatiokynnykset
SUOSITUIN

SUORA TESTI

Ilman laktaattimittausta
120
00
  • Maksimaalinen hapenottokyky
  • Ventilaatiokynnykset*

VARAA AIKA KUNTOTESTIIN

Alla olevasta linkistä pääset ajanvaraukseen