MAKSIMIVOIMA

MAKSIMIVOIMA

Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) ilmoitetaan yleensä tilavuutena minuutissa (L/min). Kehon paino vaikuttaa maksimaaliseen hapenottokykyyn siten, että suurikokoisilla ihmisillä suuremman lihasmassan ja hapentarpeen vuoksi maksimaalinen hapenottokyky on suurempi kuin pienikokoisilla. Sen vuoksi käytännössä urheilulajeissa, joissa kannatellaan kehon painoa, maksimaalinen hapenottokyky ilmoitetaan myös suhteutettuna kehon painoon (ml/kg/min). Tosin kehoon painoon suhteutettu maksimaalinen hapenottokyky ei anna vertailukelpoisia arvoja erityisesti kaikkien keveimpien ja painavimpien ihmisten vertailussa. Absoluuttisen VO2max merkitys on suuri erityisesti sellaisissa lajeissa, joissa väline kannattaa suurimman osan kehon painosta kuten pyöräily ja soutu. Kehon painoon suhteutettu arvo on puolestaan käyttökelpoinen esim. juoksussa, jossa kehon painoa joudutaan liikuttamaan ilman välinettä.

SUORA MENETELMÄ

Kestävyysominaisuuksien testaamiseen suositellaan suoraa maksimitestiä urheilijoille, tavoitteellisesti harjoitteleville kestävyyskuntoilijoille sekä muille henkilöille, joiden kestävyysominaisuudet halutaan tarkasti mitata tai aerobista aineenvaihduntaa halutaan tutkia kuormituksen aikana.

Suorassa testissä mitataan keuhkotuuletus ja alveolaarinen kaasujenvaihto. Suora testi aloitetaan kevyestä kuormasta, jonka jälkeen tehoa/nopeutta nostetaan portaittain niin pitkään kunnes testattava saavuttaa oman maksiminsa ja uupuu.

Testissä saadaan luotettavin tulos, jos kuormitustapa on testattavalle tuttu ja se on olennainen osa testattavan harjoittelua. Tämä tarkoittaa, että juoksijat tekevät testin juoksemalla, pyöräilijät pyörällä, soutajat soutamalla jne.

PITKÄ VAI LYHYT TESTIMALLI?

Jos halutaan määrittää vain VO2max ja maksimaalinen aerobinen suorituskyky on lyhyt maksimitesti paras valinta. Lyhyessä testissä kuormitusportaat ovat joko 30s tai 60s pitkiä ja testin kokonaiskesto 8-12 min.

Pitkässä testimallissa valitaan kuormitus siten että vähintään ensimmäinen kuorma on alle aerobisen kynnystason. Kuormitusmalli valitaan siten että kuormitusportaiden kokonaismäärä olisi 8-12. Jotta kuormaa vastaava hapenkulutuksen taso ehditään saavuttaa, on pitkässä testissä kuormitusportaiden kesto vähintään kolme minuuttia.

TULOKSET

RASVAMASSA

Mittauksessa selviää kehon rasvamassasi määrä kilogrammoina ja prosentteina (rasvaprosentti)

RASVATON MASSA

LIHASMASSA

Add Your Heading Text Here

SEURANTA

RASVAMASSA

Mittauksessa selviää kehon rasvamassasi määrä kilogrammoina ja prosentteina (rasvaprosentti)

RASVATON MASSA

LIHASMASSA

Add Your Heading Text Here

Epäsuora testi

Ilman hengityskaasumittausta
50
00
  • Maksimaalinen hapenottokyky

SUORA TESTI

LAKTAATTIMITTAUKSELLA
140
00
  • Maksimaalinen hapenottokyky
  • Laktaattikynnykset
  • Ventilaatiokynnykset
SUOSITUIN

SUORA TESTI

Ilman laktaattimittausta
120
00
  • Maksimaalinen hapenottokyky
  • Ventilaatiokynnykset*

VARAA AIKA MITTAUKSEEN

Alla olevasta linkistä pääset ajanvaraukseen