TERVEYS & KUNTOUTUS

Testausasema palvelee terveydenhuollon asiantuntijoita kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamisessa ja arvioinnissa.

 

 

 

Pyrimme palvelemaan kuntoutujia ja terveydenhuollon asiantuntijoita mahdollisimman monipuolisesti fyysisen kunnon ja suorituskyvyn mittaamiseen liittyvissä tarpeissa.

Tarjoamme terveydenhuollon asiantuntijoille myös ”räätälöityä” yhteistyötä laajan laitevalikoimamme myötä kuntoutuksen kehittämiseksi.

Testiasema palvelee terveydenhuollon asiantuntijoita kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamisessa ja arvioinnissa. Monipuolista testivälineistöä ja muita mittareita hyödyntämällä voidaan arvioida esimerkiksi työ- ja toimintakykyä sairauden tai vamman jälkeen ennakoidessa työhön paluuta fyysisiä ominaisuuksia vaativissa ammateissa. Urheilijoiden kuntoutuksessa testaamisella voidaan arvioida kuntoutuksen edistymistä ja mahdollisimman turvallista ajankohtaa paluusta normaalin harjoittelun ja kilpaurheilun pariin.

Painokevennetty juoksumattoharjoittelu mahdollistaa kävely- ja juoksuharjoittelun silloin kun se sairauden tai vamman takia kokokehonpainolla ei vielä ole mahdollista. Harjoittelua voidaan toteuttaa myös jarruttavan lihastyönperiaatteella, jolloin lihasten aktiviteettitaso on normaalia juoksumattoharjoittelua korkeampaa, rasittamatta kuitenkaan tuki- ja liikuntaelimistöä merkittävästi suuremmalla kuormituksella. Harjoitteluun voidaan yhdistää erilaisia askellukseen liittyviä mittauksia, kuten askeltiheys, -pituus ja kontaktiaika sekä voidaan verrata eroavaisuuksia raajojen välillä. Haluttaessa voidaan mitata nivelkulmien muutosta, liikenopeutta ja lihasten sähköistä aktiviteettia testaamisen tai harjoittelun aikana sekä havainnollistaa liikkumista videoanalyysin avulla.

Testiasema on esteetön. Juoksumattomme on suunniteltu mahdollistamaan turvallisen harjoittelun ja esimerkiksi hapenottokyvyn testaamisen pyörätuolia käyttävillä henkilöillä. Tasapainon tutkimus- ja harjoittelulaitteistomme sopii samoin kaiken kuntoisille ja ikäisille liikkumisrajoitteista huolimatta.

SYDÄN- JA VERENKIERTO-ELIMISTÖN TOIMINTA

Pystymme testaamaan sydän- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä suorilla kaasuanalysaattoritesteillä sekä epäsuorilla testeillä turvallisesti kuntopyörällä tai juoksumatolla.

TESTAUKSET KUNTOUTUJILLE 

KEHONKOOSTUMUS

Aikuisiällä ihmisillä on taipumus kerryttää lisää kehon- sekä rasvan massaa ja menettää lihasmassaa sekä luustoa. Lihasmassan vähenemisen myötä voimantuotto heikkenee joka heikentää fyysistä toimintakykyä. Voimatasojen heikkeneminen, lihasmassan väheneminen sekä luuston tiheyden heikkeneminen ovat suurempaa naisilla kuin miehillä. Edellä mainittujen seurausten myötä ennenaikaisen kuoleman riski kasvaa. Kehonkoostumusta ja muutoksia voidaan tehokkaasti tarkkailla ja testata testausaseman Seca mBCA kehonkoostumusanalysaattorilla.

KÄVELYANALYYSI

Neuromotorinen toiminta heikkenee ikääntyessä hermosolujen määrän vähentyessä joka johtaa koordinaation heikkenemiseen, hitaampaan kävelynopeuteen, lyhyempään askelpituuteen, hitaampaan reaktioaikaan huonompaan tasapainoon ja ketteryyteen. Pystymme testausaseman juoksumatolla tekemään 2D kävelyanalyysiä, joilla voidaan seurata kävelykyvyn sen hetkistä tilaa. Kävelyanalyysi voidaan suorittaa myös painonkevennyslaitteella, joka mahdollistaa testauksen myös, mikäli liikkumiskyky olisi huomattavasti heikentynyt. Kävelyanalyysiin voidaan liittää myös Gyko:n voima-anturi, jolla saadaan mielenkiintoista dataa tapahtuvasta huojunnasta kävelyn aikana.

TASAPAINO

Neuromotorisen toiminnan, voimantuoton sekä lihasmassan heikentyessä kehon tasapaino heikkenee ikääntyessä. Testausasemalla voimme testata tasapainoa ja sen kehitystä tai heikkenemistä HUR:n viimeisimmällä tasapainoanalysaattorilla.

SYDÄN JA VERENKIERTOELIMISTÖN TOIMINTA

Ikääntyminen ja elämäntyyli vaikuttavat sydän ja verenkiertoelimistön toimintaan. Verisuonisto jäykistyy ja elastisuus sydänkudoksen sekä sydämen verisuoniston elastisuus heikkenee. Nämä lisäävät verenpainetta ja veren virtausvastusta. Maksimaalinen hapenottokyky, ventilaatio, sydämen pumppauskapasiteetti, maksimisyke, hapenkäyttö lihaksistossa ja maitohappokonsentraatiot heikkenevät ikääntyessä. Tämä johtaa heikompaan kuntoon ja voi vaikuttaa negatiivisesti päivittäiseen fyysiseen toimintakykyyn sekä elämän laatuun. Heikko sydän ja verenkiertoelimistön toiminta voi lisätä myös ennenaikaisen kuoleman riskiä. Pystymme testaamaan sydän ja verenkiertoelimistön suorituskykyä suorilla kaasuanalysaattoritesteillä sekä epäsuorilla testeillä turvallisesti kuntopyörällä tai juoksumatolla. Hapenottokykytesteillä saadaan tärkeää tietoa sen hetkisestä sydämen ja verenkiertoelimistön toiminnasta, joka edesauttaa oikeanlaisen harjoittelun suunnittelua.

LIHASTEN JA HERMOSTON TOIMINTA

Ikääntyessä lihasmassan määrä, hermoston toiminta ja sidekudosten elastisuus nivelissä heikkenevät, joka johtaa liikeratojen pienenemiseen ja toimintakyvyn heikkenemiseen. Hermoston ja lihasten toimintakykyä voimme seurata erilaisilla perinteisillä lihasvoimatesteillä, sekä lihasvoimatesteillä joissa hyödynnämme voima-anturista saatuun dataan. Voimme myös testata käsien maksimaalisen puristusvoiman, joka on yleisesti käytetty testi iäkkäillä.

Menossa mukana

Kotkan Testausasema

Suomen ensimmäinen Testausasema, jossa tehdään kunnon mittausta – rohkeasti, reilusti ja rakkaudella.

Kotkan kaupunki

Arvostamme kotikaupunkiamme ja uskallamme näyttää sen! Tuomme rohkeasti ja rakkaudella terveisiä Kotkasta olemmepa missä vain.

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia

Urheilijakoulutuksella lajin huipulle – opintojen ohessa.

TIEDUSTELE RÄÄTÄLÖITYJÄ PAKETTEJA

TESTAUSPÄÄLLIKKÖ PALVELUKSESSANNE

Testausaseman palvelut on tarkoitettu niin kilpa- kuin kuntourheilijoille, kuntoutujille, yrityksille osaksi työterveyspalveluja ja kenelle tahansa, joka on kiinnostunut oman kuntonsa mittaamisesta ja sen kehittämisestä.